Wydawca

SPORT W REGIONIE Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 270 XI p., 90-361 Łódź

 

NIP 7252304766, REGON 387739389
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874638
Kapitał zakładowy 250 000,00 zł opłacony w całości

 

Kontakt do wydawcy:
E-mail: [email protected]
Telefon: 42 205 02 51

Marcin Olczyk
Dyrektor zarządzający