Ważne zwycięstwo H. Skrzydlewska Orła. Premia coraz bliżej