Czas ruszyć się z kanapy. Weź przykład z trenerów GIMSTAR