Członek Rady Nadzorczej Widzewa wsparł łódzkie szpitale