Duży komfort Grot Budowlanych. Do końca rundy zasadniczej zagrają tylko przed własnymi kibicami