Dyrektor sportowy ŁKS-u : “Nie uczestniczyłem w negocjacjach z Platkiem”