Ełkaesiacy odebrali nagrody Polskiego Związku Piłkarzy