Zbigniew Boniek z honorowym obywatelstwem Łodzi / fot. Marian Zubrzycki