H. Skrzydlewska Orzeł Łódź. W Rybniku na koniec fazy zasadniczej