Jan Sobociński pójdzie drogą Stanisława Terleckiego