Karny dający nadzieję i dwa sztylety wbite w serce Widzewa [GOLE]