M. Kaczmarek: Będę szukał najlepszych możliwych rozwiązań