Nad przebiegiem meczu Widzewa czuwać będzie sędzia międzynarodowy