No to po kolejce. Jak nazywa się syn Grudniewskiego?