Prezes Widzewa: „Pewnego dnia poproszę o coś władze Łodzi”