Rozpoczęła się wymiana murawy na stadionie Widzewa