Stanisławski: Constract to zespół poza naszym zasięgiem