Stracony rok Sebastiana Kerka. Czy Widzew popełnił błąd?