TYLKO w ŁS. Wiceprezydent Łodzi: „Proponuję, by pieniądze z dotacji kluby traktowały jako bonus”