Ukłon sponsora w stronę Widzewa. „Czas na obranie nowego kierunku”