Wyjątkowa niedziela na al. Unii. Mecz Budowalnych dla ofiar wojny