Zaczynają się schody. Braki kadrowe Widzewa będą problemem?