Zarząd Widzewa ma to, czego chciał. Pawlak: Teraz trzeba wesprzeć trenera