Zarząd Widzewa wydał oświadczenie na temat stanu relacji z władzami Miasta Łodzi