Antonio Dominguez: Były różne oferty, ale ŁKS bardzo o mnie zabiegał