Architekt stadionu Widzewa wybierze projekt zadaszenia na Orle