AZS PŁ UMED Cochise Burger Łódź z kolejnym zwycięstwem