Bohater ostatniej akcji Widzewa. Kto by się spodziewał?