Czy PGE Skra jest w kryzysie? “Poczekajmy z ocenianiem”