Grot Budowlani nie byli zbyt gościnni. Czwarte zwycięstwo łodzianek