Jakub Dziółka: Nie było wiele dni, żeby się zastanowić