Jan Sobociński – “Skupiam się na tym, co jest tu i teraz”