Kaczmarek: „Mam nadzieję, że uda nam się odciąć od tego, co za nami”