Kazimierz Moskal: „Awans pozostanie długo w mojej pamięci”