Oceny piłkarzy Widzewa. Hanousek traci tytuł profesora