PGE Skra. Bieniu, dla nas (i nie tylko) jesteś mistrzem!