PGE Skra znów słabsza od Zaksy. Ale punkt jest bardzo cenny