Przedstawiciel miasta: Nie będzie dymisji prezesa MAKiS-u