Tomasz Salski: Mam pełne zaufanie do sztabu trenerskiego