Trudna misja Probierza. Musi zbudować nową reprezentację