W Piaście były widzewiak jest już niezbędny. Teraz znów strzeli byłemu klubowi?