Apel dyrektora DOZ Maratonu: „Biegajmy spokojniej, nieco mniej i SAMI”