DiMedical zostaje z Widzewem. Duże pieniądze dla łódzkiego klubu