Fatalny początek Grot Budowlanych Łódź, ale dobre zakończenie