Główki Koprowskiego, zwody Sławińskiego, bomba Kuźmy. Tak strzelał ŁKS II