Grot Budowlani z nową rozgrywającą. To młodzieżowa reprezentantka Polski