Kontuzja w Budowlanych. Rozgrywająca złamała palec