Łotysze o Andrejsie Ciganiksie: „Trafić do Widzewa to szczęście”