Miłe złego początki. Radomka lepsza od Grot Budowlanych