Minister Sportu podjęła decyzję. Są pieniądze dla łódzkich szkółek piłkarskich